W przeszłości routing między sieciami VLAN wymagał wielu fizycznych interfejsów w routerze i przełączniku, a teraz stosuje się nowe podejście do routingu między sieciami VLAN. Obecne oprogramowanie routerów pozwala skonfigurować interfejsy routera jako osobne łącza trankingowe i oznacza to że potrzebujemy tylko jednego fizycznego interfejsu w routerze i przełączniku aby trasować połączenia między wieloma sieciami VLAN.

Terminem "Router na patyku" (ang. router−on−a−stick) określamy taki typ konfiguracji routera, w którym jeden interfejs fizyczny routera kieruje ruch do wielu sieci VLAN. Na rysunku przedstawiono router R1 podłączony do przełącznika S1 za pomocą pojedynczego fizycznego interfejsu sieciowego pracującego w trybie magistrali (trunk).

Interfejs routera jest skonfigurowany do obsługi magistrali i jest połączony z portem przełącznika, również skonfigurowanym do pracy w trybie obsługi magistrali. Router wykonuje routing między sieciami VLAN i odbiera oznaczone pakiety dla sieci VLAN na interfejsie magistrali pochodzące z sąsiedniego przełącznika, a następnie wykonuje wewnętrzny routnig pomiędzy sieciami VLAN za pomocą podinterfejsów. Przy przesyłaniu przez router otrzymanego pakietu do docelowej sieci VLAN, router wykorzystuje ten sam interfejs fizyczny z jakiego otrzymał pakiet.

Podinterfejsy w routerach zostały stworzone za pomocą oprogramowania implementującego wirtualne interfejsy, powiązane z pojedynczym fizycznym interfejsem. Podinterfejsy można konfigurować za pomocą oprogramowania routera, a każdy z nich ma niezależnie skonfigurowany adres IP oraz przypisaną sieć VLAN. Podinterfejsy można konfigurować dla różnych podsieci i odpowiadających im sieci VLAN w celu ułatwienia logicznego routingu. Po podjęciu decyzji o routingu dotyczącym sieci VLAN, ramka danych jest przypisywana do odpowiedniej sieci VLAN i przesyłana na wyjście odpowiedniego interfejsu fizycznego.

Kliknij przycisk Odtwórz, aby zobaczyć animację, jak router na patyku (router-on-a-stick) wykonuje funkcję routingu.

Animacja pokazuje, że:

1. PC1 z VLAN10 komunikuje się z PC3 z VLAN30 za pośrednictwem routera R1 wykorzystując pojedynczy fizyczny interfejs routera.

2. PC1 wysyła pakiet unicast do przełącznika S2.

3. Przełącznik S2 oznacza pakiet jako pochodzący z sieci VLAN 10 i przekazuje go przez magistralę do przełącznika S1.

4. Przełącznik S1 przekazuje pakiet przez interfejs magistrali (na porcie F0/3) do interfejsu na routerze R1.

5. Router R1 przyjmuje pakiet z sieci VLAN 10 i kieruje go do sieci VLAN 30, korzystając ze swoich podinterfejsów.

6. Pakiet jest oznaczony identyfikatorem sieci VLAN 30 w momencie wysyłania go przez interfejs routera do przełącznika S1.

7. Przełącznik S1 przekazuje oznaczony pakiet poprzez magistralę do przełącznika S2.

8. Przełącznik S2 usuwa znacznik VLAN z ramki i przekazuje ją do komputera PC3 podłączonego do portu F0/23.

Uwaga: Metoda routowania między sieciami VLAN typu "Router na patyku" może być stosowana do maksymalnie 50 sieci VLAN.

Przed rozpoczęciem tego kursu, zaloguj się na stronę netacad.com.